Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie i przebiegu wybranych schorzeń układu nerwowego

Autor: Justyna Oziom, Sławomir Budrewicz
Data publikacji: 21 Października 2019

Etiologia wielu chorób układu nerwowego ma charakter wieloczynnikowy i wciąż nie jest do końca poznana. W ostatnich latach zyskuje na popularności teoria dotycząca zmian w obrębie mikrobioty jelitowej, które predysponują do rozwoju konkretnej jednostki chorobowej. W badaniach wskazuje się, że w przebiegu niektórych chorób zachodzą specyficzne zmiany ilościowe i jakościowe mikroflory, które często korelują z obecnością i nasileniem poszczególnych objawów. Skład i funkcjonowanie mikrobioty w dużym stopniu zależą od takich czynników, jak dieta, przyjmowane leki czy tryb życia. Z tego powodu wszelkie odchylenia od prawidłowego stanu należy rozpatrywać dwojako — jako objaw choroby lub jej konsekwencja. Znajomość przemian dokonujących się w mikroflorze jelitowej może w przyszłości pozwolić na zmniejszenie prawdopodobieństwa zachorowania, a także na złagodzenie przebiegu choroby za pomocą odpowiednio dobranych probiotyków, które być może znajdą także zastosowanie w profilaktyce schorzeń neurologicznych.

Pol. Przegl. Neurol 2019;15(1):1-11.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU