Rekomendacje interdyscyplinarnej grupy ekspertów w zakresie kompleksowego i długofalowego leczenia spastyczności toksyną botulinową typu A

Autor: Jarosław Sławek, Dariusz Koziorowski, Małgorzata Dec-Ćwiek, Maciej Krawczyk, Artur Drużdż, Monika Rudzińska, Danuta Ryglewicz, Iwona Sarzyńska-Długosz
Data publikacji: 22 Sierpnia 2018

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia spastyczności iniekcjami toksyny botulinowej są dobrze udokumentowane. Terapia ta, objęta w Polsce programem lekowym, należy dziś do standardu w leczeniu powikłań ruchowych po udarze mózgu. Autorzy niniej­szych rekomendacji przedstawiają w interdyscyplinarny sposób poglądy na wybrane zagadnienia: leczenie innych etiologicznie form spastyczności, skuteczność długofalowego podawania toksyny botulinowej, bezpieczeństwo stosowania większych dawek leku w kontekście jednoczesnego leczenia spastyczności zarówno kończyny górnej, jak i dolnej, różnice w dawkowaniu poszczególnych postaci leku, zalecenia związane z prowadzeniem rehabilitacji w trakcie terapii, rekomendacje międzynarodowych i narodowych grup ekspertów w tym zakresie.

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(2):47-59.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:
www.journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny