Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne w bólach głowy typu napięciowego

Autor: Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski
Data publikacji: 27 Czerwca 2019

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla doboru postępowania leczniczego: rozpoznanie bólu głowy typu napięciowego (TTH, Tension-Type Headache) ustalamy według kryteriów diagnostycznych Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Headache Disorders 3rd edition). Kryteria rozpoznania zostały opublikowane po raz pierwszy w 1988 roku, następnie w 2004, 2013, a ostatnia modyfikacja pochodzi z roku 2018. Prezentowane zasady rozpoznania TTH oparte są o kryteria klasyfikacyjne z 2018 roku.

Pol. Przegl. Neurol. Tom 15, Supl. B (2019)

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU