Rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne postępowania w migrenie

Autor: Izabela Domitrz, Wojciech Kozubski
Data publikacji: 27 Czerwca 2019

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla adekwatnego i skutecznego postępowania leczniczego.Kryteria diagnostyczne migreny zostały opublikowane po raz pierwszy w1988 roku, następnie w 2004, 2013, a ostatnia modyfikacja pochodzi z roku 2018; prezentowane w niniejszym opracowaniu kryteria rozpoznania migreny są oparte o najnowsze kryteria klasyfikacyjne. Zgodnie z aktualną klasyfikacją diagnostyczną Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Heada-che Disorders 3rd edition) podano kryteria klasyfikacyjne migreny, jako definicje migreny bez aury, migreny z aurą oraz migreny przewlekłej. W kategorii migreny epizodycznej rozpoznajemy, zgodnie zICHD-3, migrenę miesiączkową (pure menstrual migraine) oraz migrenę zależną od miesiączki (menstrually related migraine).

Pol. Przegl. Neurol. Tom 15, Supl. B (2019)

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU