Przegląd czynników ryzyka krwotoku wewnątrzczaszkowego po dożylnym leczeniu trombolitycznym udaru niedokrwiennego mózgu

Autor: Małgorzata Wichlińska-Lubińska
Data publikacji: 03 Grudnia 2018

Mimo że dożylne leczenie trombolityczne jest skutecznym i obecnie powszechnie akceptowanym sposobem postępowania w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu, zastosowanie tej metody nadal pozostaje nie w pełni wykorzystane. Jednym z ważniejszych tego powodów (poza ograniczeniami wynikającymi z protokołu leczenia) wydaje się obawa przed powikłaniami krwotocznymi, zwłaszcza wewnątrzczaszkowymi. Celem niniejszego artykułu jest zbiorcze przedstawienie badań dotyczących czynników ryzyka wewnątrzczaszkowych powikłań krwotocznych po leczeniu trombolitycznym. Analiza ma przybliżyć i uporządkować zagadnienia oraz uświadomić czytelnikom, że wyniki badań nie są jednoznaczne i nie powinny negatywnie wpływać na podejmowanie decyzji o leczeniu za pomocą rekombinowanego tkankowego aktywatora plazminogenu.

Słowa kluczowe: czynniki ryzyka; udar niedokrwienny mózgu; leczenie trombolityczne; krwotok wewnątrzczaszkowy

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(3):156-164.
POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ARTYKUŁU: