Postępowanie w tikach i zespole Gillesa de la Tourette’a — rekomendacje grupy ekspertów

Autor: Piotr Janik, Tomasz Wolańczyk, Anita Bryńska, Marcin Żarowski, Katarzyna Szamburska-Lewandowska, Natalia Szejko
Data publikacji: 03 Grudnia 2018

Tiki to gwałtowne, szybkie, nawracające i nierytmiczne ruchy (tiki ruchowe) lub wokalizacje (tiki głosowe). Tiki są stałym objawem zespołu Gillesa de la Tourette’a (GTS, Gilles de la Tourette syndrome), z którymi często współistnieją zaburzenia psychiatryczne. W pracy przedstawiono epidemiologię, patofizjologię, naturalny przebieg, kryteria diagnostyczne, symptomatologię, rokowanie i różnicowanie w GTS. Głównym celem prezentowanych rekomendacji interdyscyplinarnej grupy ekspertów jest przedstawienie postępowania terapeutycznego i sposobów leczenia tików u dzieci i osób dorosłych z GTS.

Słowa kluczowe: tiki; terapia behawioralna; neuroleptyki; aripiprazol; klonidyna
Pol. Przegl. Neurol 2018;14(3):131-150.
POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ARTYKUŁU: