Nowoczesne techniki rezonansu magnetycznego w obrazowaniu guzów mózgu

Autor: Natalia Borof, Anna Marcinkowska, Agnieszka Sabisz, Edyta Szurowska
Data publikacji: 20 Kwietnia 2018

Współczesne obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego wraz z nowoczesnymi technikami MR, takimi jak dyfuzja, perfuzja i spektroskopia, a także obrazowanie funkcjonalne pozwalają na dokładną ocenę guzów mózgu wraz z ich szczegółową charakterystyką. Obrazowanie standardowe MR dostarcza głównie informacji anatomicznych i strukturalnych. Nowoczesne techniki obrazowania odzwierciedlają integralność strukturalną (obrazowanie dyfuzyjne), gęstość włośniczek (techniki perfuzyjne) oraz cechy biochemiczne tkanki (spektroskopia MR). Te zaawansowane sekwencje pozwalają uwidocznić mikrostrukturę, unaczynienie i metabolizm guzów mózgu. Techniki te nie tylko wspomagają diagnozowanie obrazowe i planowanie leczenia guzów mózgu, lecz także odgrywają istotną rolę w prowadzeniu terapii oraz monitorowaniu efektów leczenia. W artykule przedstawiono współcześnie stosowane metody obrazowania MR.

Forum Medycyny Rodzinnej 2017;11(5):216-224.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/forum_medycyny_rodzinnej