Leczenie żywieniowe w neurologii — stanowisko interdyscyplinarnej grupy ekspertów Część III. Rola żywienia w chorobie Alzheimera

Autor: Tomasz Sobów, Alekandra Karbowniczek, Stanisław Kłęk, Maria Barcikowska-Kotowicz, Tomasz Gabryelewicz, Anna Barczak, Jarosław Sławek
Data publikacji: 29 Kwietnia 2019

Choroba Alzheimera może prowadzić do niedożywienia i kacheksji, których przyczyny są złożone. Autorzy przedstawiają interdyscyplinarne rekomendacje dotyczące szybkiego wykrywania, diagnozowania oraz postępowania w stanach niedożywienia w zespołach otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera. Istnieją przesłanki wskazujące na to, że prawidłowy stan odżywienia, dieta zbliżona do śródziemnomorskiej oraz specyficzna interwencja żywieniowa zawierająca zestawy określonych substancji mogą się przyczyniać do spowolnienia tempa postępu zaburzeń poznawczych, chociaż wymaga to dalszych badań.

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(4):189-193.
Słowa kluczowe: choroba Alzheimera; otępienie; niedożywienie

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU