Encefalopatia Hashimoto — patogeneza, obraz kliniczny i leczenie

Autor: Marta Waliszewska-Prosół, Maria Ejma
Data publikacji: 23 Sierpnia 2017

Encefalopatia Hashimoto (EH) należy do kontrowersyjnych i słabo poznanych jednostek chorobowych. Patogeneza schorzenia pozostaje niejasna. Kryteria rozpoznania EH to obecność zaburzeń funkcji poznawczych, objawów deficytu neurologicznego i/lub zmian psychiatrycznych, wykluczenie innych przyczyn encefalopatii drogą diagnostyki różnicowej, stwierdzenie w surowicy krwi wysokich stężeń przeciwciał przeciwtarczycowych, przy wyrównanej zwykle funkcji tarczycy, oraz bardzo dobra odpowiedź na leczenie kortykosteroidami.

Pol. Przegl. Neurol 2016; 12(4): 206–210.