Czynniki wpływające na występowanie mikrokrwawień mózgowych

Data publikacji: 17 Stycznia 2019

Mikrokrwawienia mózgowe są efektem wynaczynienia krwi z patologicznie zmienionych naczyń. Produkty jej rozpadu, dzięki swoim charakterystycznym właściwościom, są wykrywane w polu magnetycznym i uwidaczniane jako małe, okrągłe ogniska hipointensywne w obrazach T2 badania rezonansu magnetycznego mózgu. Mechanizm powstawania mikrokrwawień jest złożonym zjawiskiem. Główną rolę odgrywają w nim angiopatia amyloidowa oraz angiopatia związana z nadciśnieniem tętniczym. Związek angiopatii z mikrokrwawieniami dotyczy różnorodnych czynników, do których zalicza się między innymi wiek, płeć, dietę, palenie tytoniu, choroby współistniejące oraz przyjmowane leki. W niniejszej pracy omówiono zależność między mikrokrwawieniami mózgowymi a czynnikami wpływającymi na ich rozpowszechnienie w populacji pacjentów.

Słowa kluczowe: mikrokrwotoki mózgowe; nadciśnienie tętnicze; angiopatia amyloidowa; angiopatia nadciśnieniowa

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(3):151-155.

 

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny