Diagnostyka otępienia z ciałami Lewy’ego — omówienie dwóch przypadków klinicznych

Autor: Piotr Alster, Dariusz Koziorowski, Stanisław Szlufik, Agnieszka Mrozowicz, Leszek Królicki, Andrzej Friedman
Data publikacji: 20 Kwietnia 2018

Mimo że DaTScan pozostaje złotym standardem w diagnostyce otępienia z ciałami Lewy’ego (DLB, dementia with Lewy bodies), metody obrazowania pozwalające na ocenę regionalnych różnic metabolicznych mają coraz istotniejsze znaczenie w diagnostyce tej choroby. Obrazowanie molekularne pozwala na rozpoznanie schorzenia już we wczesnym okresie jego rozwoju. Umożliwia to właściwe postępowanie lecznicze oraz uniknięcie niekorzystnych konsekwencji klinicznych związanych na przykład z zastosowaniem neuroleptyków. W pracy przedstawiono dwóch chorych, u których przeprowadzono jedno z badań — tomografię komputerową pojedynczego fotonu lub pozytonową tomografię emisyjną. Uważa się, że w najbliższych latach metody diagnostyczne będą charakteryzowały się coraz większą swoistością, szczególnie w przypadku chorób, w których ustalenie pewnego rozpoznania jest obecnie możliwe wyłącznie w badaniu autopsyjnym. W pracy przedstawiono perspektywy rozwoju nowych metod diagnostycznych z ich odniesieniem do aktualnych kryteriów rozpoznania DLB opublikowanych w 2017 roku.

Pol. Przegl. Neurol 2018;14(1):35-41.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:

www.journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny