Zastosowanie robotyki w rehabilitacji zaburzeń chodu w schorzeniach neurologicznych

Autor: Beata Tarnacka, Paweł Turczyn
Data publikacji: 19 Marca 2018

Neurolodzy, specjaliści rehabilitacji i fizjoterapeuci dysponują coraz nowszymi metodami rehabilitacji w schorzeniach układu nerwowego, wykorzystywanymi przede wszystkim w przypadkach uszkodzenia mózgu i rdzenia kręgowego. W ostatnim czasie powstało wiele nowych koncepcji dotyczących możliwości poprawy stanu neurologicznego, wśród których wymienić można koncepcję regeneracji neuronalnej, czy reorganizacji funkcjonalnej. Są one wykorzystywane do poszukiwania nowych metod rehabilitacji, których celem jest poprawa funkcji systemów neuronalnych. W artykule przedstawiono przegląd nowych metod rehabilitacji chodu z wykorzystaniem robotów, a także ich wpływ na obwody rdzeniowe oraz mózg. Opisano również podział i zastosowanie różnych układów robotycznych przeznaczonych do rehabilitacji chodu oraz praktyczne aspekty ich zastosowania.

Pol. Przegl. Neurol 2017;13(2):63-73.

PEŁNA TREŚĆ ARTYKUŁU:
www.journals.viamedica.pl/polski_przeglad_neurologiczny