Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z chorobą Parkinsona

Autor: Joanna Samborska-Ćwik, Andrzej Friedman
Data publikacji: 25 Września 2017

Choroba Parkinsona jest schorzeniem neurozwyrodnieniowym występującym przede wszystkim u osób w średnim i starszym wieku, u których często obserwuje się współistnienie chorób sercowo-naczyniowych. Wykazano możliwy wpływ czynników ryzyka sercowo-naczyniowego na naturalny przebieg choroby Parkinsona. Jednocześnie dane z piśmiennictwa sugerują, że pacjenci z chorobą Parkinsona mogą znacząco różnić się pod względem takich parametrów jak lipidogram, dobowy profil ciśnienia tętniczego, zmienność rytmu serca czy parametry antropometryczne w porównaniu do populacji ogólnej. Sposób leczenia choroby Parkinsona (farmakoterapia vs głęboka stymulacja mózgu) może również w istotny sposób modyfikować wspomniane parametry.

Pol. Przegl. Neurol 2017;13(2):47-51.

 Pobierz PDF [227,77 kB]