Zalecenia PLTR dotyczące zastosowania rezonansu magnetycznego w diagnostyce stwardnienia rozsianego

5 Marca 2019

Tomografia rezonansu magnetycznego jest podstawowym badaniem w diagnostyce stwardnienia rozsianego. Obraz struktur mózgowia pozwala na jednoznaczne stwierdzenie rozsiania w czasie i przestrzeni, wymaganych dla postawienia diagnozy (oczywiście w odpowiednim kontekście klinicznym). Badanie rezonansu magnetycznego jest również optymalnym narzędziem do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności terapii, poprzez ocenę ilości ognisk demielinizacyjnych oraz atrofii mózgowia. Podstawowym warunkiem skuteczności badań MRI jest wykonywanie ich w wystandaryzowany sposób oraz w oparciu o powtarzalny protokół. Aby warunek ten został spełniony, grupa ekspertów z zakresu neuroradiologii i neurologii opracowała i opublikowała w Neurologii i Neurochirurgii Polskiej zalecenia dotyczące stosowania rezonansu magnetycznego w diagnostyce stwardnienia rozsianego. Polecamy lekturę tego tekstu wspólnie z kolegami z zakładów radiologii, by zapewnić optymalny przebieg procesu diagnostycznego pacjentów z podejrzeniem stwardnienia rozsianego: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028384318301026

Źródło: Sąsiadek M i wsp. Guidelines of the Polish Medical Society of radiology for the routinely used MRI protocol in patients with multiple sclerosis. Neurol Neurochir Pol. 2018 Nov - Dec;52(6):638-642