Zaburzenia funkcji poznawczych a ogniska demielinizacyjne w rzutowo-remisyjnej postaci SM

29 Kwietnia 2019

Zaburzenia funkcji poznawczych w przebiegu stwardnienia rozsianego względnie od niedawna znajdują się w spektrum zainteresowań klinicystów. Nie wolno jednak zapominać, że pogarszanie się funkcjonowania intelektualnego pacjentów jest jedną z klinicznych konsekwencji choroby i koreluje z degeneracją ośrodkowego układu nerwowego wtórną do procesu zapalno-demielinizacyjnego. Zapraszamy do lektury artykułu dr Natalii Nowaczyk i wsp., prezentującej w pierwszym tegorocznym numerze Neurologii i Neurochirugii Polskiej swoje dane dotyczące zależności pomiędzy lokalizacją zmian T1-hipointensywnych a funkcjami poznawczymi. Artykuł jest dostępny na stronie czasopisma: https://journals.viamedica.pl/neurologia_neurochirurgia_polska/article/view/PJNNS.a2018.0001