Wzrost wyniku CiteScore „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”

22 Czerwca 2018

„Neurologia i Neurochirurgia Polska” („Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”) — oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów uzyskało w 2017 roku wartość CiteScore równą 0,96 punktu.

CiteScore to metryczny współczynnik opisujący rzeczywisty wpływ czasopisma na podstawie liczby cytowań artykułów z danego periodyku. Jest on wynikiem ilorazu średniej liczby cytowań artykułu z danego czasopisma i liczby tekstów opublikowanych w przeciągu ostatnich trzech lat. Podstawą do analiz są publikacje gromadzone w bazie Scopus — aktualnie obejmującej 25 322 recenzowane, ukazujące się regularnie czasopisma ze wszystkich dziedzin nauki.

Bardzo cieszy fakt, że wartość współczynnika CiteScore „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej” konsekwentnie rośnie — od 0,53 punktu w 2011 roku do 0,96 w 2017 roku.

Ten widoczny wzrost odzwierciedla coraz większą rozpoznawalność polskiego czasopisma na międzynarodowym rynku publikacji naukowych. Gratulujemy zespołowi tworzącemu „Neurologię i Neurochirurgię Polską”. Gorąco zachęcamy polskich badaczy zajmujących się neurologią, neurochirurgią i neurobiologią kliniczną do publikowania swoich wyników w tym czasopiśmie.

Opracował: dr hab. n. med. Mariusz Siemiński