Wytyczne postępowania w bólach głowy – Suplement B (2019)

7 Czerwca 2019

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla doboru postępowania leczniczego. Rozpoznanie migreny, bólów głowy typu napięciowego oraz trójdzielno-autonomicznych bólów głowy ustalamy według kryteriów diagnostycznych Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Headache Disorders 3rd edition).