Webinaria o miastenii

20 Lutego 2018

Amerykańska Fundacja Miastenii (MGFA, Myasthenia Gravis Foundation of America) to organizacja współpracująca zarówno z pacjentami, jak i z lekarzami, stawiająca sobie za cel ciągle podwyższanie jakości opieki nad chorymi na miastenię. MGFA uczestniczy w redagowaniu zaleceń terapeutycznych i sprawuje patronat nad opracowywaniem skali klinicznych stosowanych w miastenii.

MGFA angażuje się również w działania edukacyjne. Na stronie Fundacji ( www.myasthenia.org) można znaleźć szereg wykładów online dotyczących tej choroby. Wykłady dostępne są bezpłatnie, nie jest również wymagana żadna forma rejestracji ani zainstalowanie dodatkowego oprogramowania. Dokładny adres to: myasthenia.org/LivingwithMG/MGFAWebinarSeries.aspx. Tematyka webinariów obejmuje zalecenia terapeutyczne, stosowane tymektomii czy prowadzenie miastenii w czasie ciąży. Wykłady prowadzone są po angielsku.