Webcasty z kongresu CONy 2017

19 Marca 2018

W marcu Polska gości kolejny kongres z cyklu CONy — Controversies in Neurology. To organizowane od 12 lat wydarzenie edukacyjne opiera się na konfrontowaniu sprzecznych stanowisk w kontrowersyjnych obszarach neurologii. Taka formuła wymusza od wykładowców odmiennego niż w przypadku innych wydarzeń edukacyjnych przygotowania się do wykładów. Gwarantuje to nieodmiennie wysoki poziom prezentowanych prac. Nie bez znaczenia jest także dobór wykładowców — międzynarodowych liderów opinii w poszczególnych podspecjalnościach neurologii. Dlatego kongresy CONy są zawsze wartościowym wydarzeniem edukacyjnym.

Na stronie www.comtecmed.com znaleźć można nieodpłatnie udostępniane prezentacje z ubiegłorocznego kongresu CONy. Zachęcamy do skorzystania!