VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego – podsumowanie

26 Czerwca 2019

W dniach 30.05–01.06.2019 r. w Łodzi odbyła się VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. To cykliczne wydarzenie edukacyjne, organizowane pomiędzy kolejnymi zjazdami Towarzystwa, ma na celu zapewnienie ciągłości edukacji podyplomowej środowiska neurologicznego.

W tym roku w Konferencji uczestniczyło ponad 1100 lekarzy. Wygłoszonych zostało przeszło osiemdziesiąt wykładów w ramach sesji plenarnych, tematycznych i warsztatowych. Nowatorską formą, która została bardzo pozytywnie przyjęta, były Primers – sesje wykładów wprowadzających do poszczególnych zagadnień neurologii, adresowanych głównie do lekarzy w trakcie szkolenia specjalizacyjnego.

W trakcie Konferencji odbywał się także Neurologiczny Hyde Park, będący platformą mniej sformalizowanej dyskusji z ekspertami, poświęcono także czas na wykłady z zakresu historii polskiej neurologii. Uczestnicy Konferencji mogli także zmierzyć się z testem z neurologii. W czasie Konferencji odbyły się także spotkania Rad Redakcyjnych głównych mediów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego: Neurologii i Neurochirurgii Polskiej oraz Polskiego Przeglądu Neurologicznego.

Wyjątkowym wydarzeniem pozamerytorycznym był „Bieg dla polskiej Neurologii” – wspólna impreza sportowa środowiska neurologicznego i organizacji pacjentów, mająca na celu przyciągnięcie uwagi do problemu terapii stwardnienia rozsianego.

VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTN była owocnym wydarzeniem, dowodzącym, że polskie środowisko neurologiczne jest dynamiczne, zintegrowane i zapewnia pacjentom opiekę na europejskim poziomie.