Terapia nikotyną w chorobie Parkinsona?

20 Lutego 2018

Profilaktyczny i neuroprotekcyjny wpływ tytoniu (palenia papierosów) na ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona jest dobrze udokumentowany. Wykazano ponadto, że nikotyna wpływa na transmisję dopaminergiczną. W badaniach prowadzonych na modelach zwierzęcych zaobserwowano również, że redukuje ruchowe objawy pozapiramidowe. Naturalnym wnioskiem było przypuszczenie, że podaż nikotyny wywrze pozytywny wpływ na stan pacjentów z chorobą Parkinsona.

W styczniowym numerze European Journal of Neurology Villafane i wsp. prezentują wyniki badania NicoPark2. Była to jednoośrodkowa, roczna próba kliniczna, w przebiegu której porównywano efekt stosowania plastrów z nikotyną (w dawce do 105 mg/dobę) ze standardową terapią choroby Parkinsona (w badaniu nie zastosowano kontroli placebo). W badaniu uczestniczyło 40 pacjentów. Zasadniczym punktem końcowym badania był wynik w podskali ruchowej UPDRS (UPDRS III). Aby zapewnić maksymalną obiektywność oceny, wynik UPDRS III był oznaczany na podstawie nagrań dokumentacji wideo, a oceniający nie znali stosowanej terapii.

Badacze nie stwierdzili istotnej różnicy w skali UPDRS III pomiędzy obiema grupami. Nie udało się jednoznacznie udowodnić, że nikotyna może być zastosowana w objawowej terapii choroby Parkinsona. Niemniej pewne obserwacje (np. mniej nasilone fluktuacje ruchowe oraz mniejsza dawka stosowanych leków dopaminergicznych w grupie przyjmującej nikotynę) pozwalają wciąż mieć nadzieję, że nikotyna kiedyś wzbogaci arsenał leków przeciwparkinsonowskich.

Opracował: dr n. med. Mariusz Siemiński

Źródło: Villafane G et al. High-dose transdermal nicotine in Parkinson’s disease patients: a randomized, open-label, blinded-endpoint evaluation phase 2 study. European Journal of Neurology. 2018, 25: 120–127.