Skuteczność podwójnej terapii przeciwpłytkowej w profilaktyce udaru mózgu

5 Listopada 2018

Leczenie przeciwpłytkowe, jako profilaktyka pierwotna i wtórna udaru niedokrwiennego mózgu, jest od lat elementem codzienności. Co do zasadności takiej terapii nikt nie ma wątpliwości, dyskusje pojawiają się na poziomie szczegółów technicznych. Jaki lek stosować? Czy wystarcza jeden lek przeciwpłytkowy?

W ostatnim numerze European Journal of Neurology opublikowano meta-analizę badań klinicznych, których zadaniem była ocena skuteczności terapii przeciwpłytkowej prowadzonej dwoma lekami. Doktorzy L. Ding i B. Peng z Pekinu przeanalizowali dane zawarte w siedmiu randomizowanych badaniach klinicznych, których łączna populacja wynosiła ponad 28 000 pacjentów w wieku powyżej 65 lat, którzy przeszli udar niedokrwienny bądź epizod przemijającego niedokrwienia mózgu. W badaniach porównywano monoterapię przeciwpłytkową z zastosowaniem kwasu salicylowego z terapią podwójną, polegającą na połączeniu kwasu acetylosalicylowego z dipirydamolem lub z klopidogrelem. Autorzy stwierdzili, że terapia prowadzona dwoma lekami przeciwpłytkowymi wiąże się z mniejszym ryzykiem wystąpienia ponownego udaru, niż ma to miejsce w przypadku monoterapii kwasem acetylosalicylowym. Nie stwierdzono natomiast takiej różnicy w przypadku porównania podwójnej terapii z leczeniem tylko klopidogrelem. Wyższa skuteczność podwójnej terapii przeciwpłytkowej okazała się jednak być okupioną podwyższonym ryzykiem krwawień. Ten „koszt” widoczny był szczególnie w przypadku porównania terapii podwójnej z monoterapią klopidogrelem oraz u osób starszych.

Analiza chińskich autorów wskazuje, że podwójna terapia przeciwpłytkowa jest skuteczniejsza, niż monoterapia kwasem salicylowym, a w tym porównaniu jest także bezpieczniejsza. Być może publikacja ta stanowi krok w kierunku zmniejszenia dominacji kwasu acetylosalicylowego we wtórnej prewencji udaru mózgu.

Opracował: dr hab. Mariusz Siemiński

Źródło: Ding L., Peng B. Efficacy and safety of dual antiplatelet therapy in the elderly for stroke prevention: a systematic review and meta‐analysis. European Journal of Neurology 2018, 25: 1276 – 1284.