Sauna redukuje ryzyko udaru

22 Czerwca 2018

Finowie zapytani o remedium na wszelkie dolegliwości mają jedną odpowiedź — sauna. Według nich regularne seanse w saunie odmładzają, upiększają i zabezpieczają przed większością nieszczęść trapiących ludzkość. Międzynarodowa grupa badawcza (w skład której, oprócz Finów, wchodzili Anglicy, Amerykanie i Austriacy) opublikowała w „Neurology wyniki prospektywnego, trwającego 15 lat, badania oceniającego wpływ seansów w saunie na ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu. W badaniu uczestniczyło 1600 osób zażywających sauny 1, 2–3 oraz 4–7 razy w tygodniu. Do badania nie zostały włączone osoby z przebytym udarem mózgu w wywiadzie. W trakcie obserwacji odnotowano ponad 150 przypadków udaru mózgu. Okazało się, że korzystanie z sauny 4–7 razy w tygodniu redukowało ryzyko udaru niemal trzykrotnie (w porównaniu z korzystaniem z sauny 1 w tygodniu). Efekt ten pozostawał niezmienny po uwzględnieniu występujących u uczestników badania czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, intensywności regularnej aktywności fizycznej, wieku oraz płci. Redukcja ryzyka była podobna w przypadku zarówno niedokrwiennego, jak i krwotocznego udaru mózgu.

Omawiając swoje wyniki, autorzy zaproponowali szereg mechanizmów, poprzez które sauna może redukować ryzyko wystąpienia udaru: obniżenie ciśnienia tętniczego mózgu, stymulacja układu immunologicznego, korzystny wpływ sauny na profil lipidowy oraz redukcję aktywności współczulnego układu nerwowego, sztywności tętnic i obwodowego oporu naczyniowego.

Opracował: dr hab. n. med. Mariusz Siemiński

Źródło: Kunutsor S.K. i wsp. Sauna bathing reduces the risk of stroke in Finnish men and women. A prospective cohort study. Neurology, 2018; 90: e1937–e1944.