Polskie zalecenia leczenia migreny przewlekłej

22 Sierpnia 2018

Grupa Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opracowała i opublikowała w najnowszym numerze Polskiego Przeglądu Neurologicznego zalecenia dotyczące leczenia migreny przewlekłej. W dokumencie tym autorzy omawiają cechy kliniczne migreny przewlekłej, jej kliniczne i socjomedyczne konsekwencje oraz możliwości postępowania terapeutycznego. Zalecenia są dostępne na stronie Polskiego Przeglądu Neurologicznego oraz na stronie www.neuredu.pl. Zapraszamy do lektury.

Opracował: dr hab. n. med. Mariusz Siemiński

Źródło: Ishihara T i wsp., Significance of Nonfocal Symptoms in Patients with Transient Ischemic Attack. The PROMISE-TIA Study. Stroke, 2018;49: 1893 - 1898.