Polskie rekomendacje dotyczące stosowania toksyny botulinowej typu A w terapii spastyczności

22 Sierpnia 2018

W drugim tegorocznym numerze Polskiego Przeglądu Neurologicznego opublikowano rekomendacje interdyscyplinarnej grupy ekspertów, poświęcone kompleksowemu i długofalowemu leczeniu spastyczności toksyną botulinową typu A. Autorzy odnoszą się między innymi do takich kwestii jak: leczenie spastyczności innych niż poudarowa, skuteczność długofalowego podawania toksyny botulinowej, czy prowadzenie rehabilitacji w trakcie leczenia toksyną. Zachęcamy do uważnej lektury – rekomendacje dostępne są na stronie Polskiego Przeglądu Neurologicznego oraz na stronie www.neuredu.pl.

Opracował: dr hab. n. med. Mariusz Siemiński

Źródło: Ishihara T i wsp., Significance of Nonfocal Symptoms in Patients with Transient Ischemic Attack. The PROMISE-TIA Study. Stroke, 2018;49: 1893 - 1898.