PET w chorobach neurodegeneracyjnych

26 Czerwca 2019

Współczesna diagnostyka obrazowa oferuje niezwykle szerokie możliwości w procesie diagnostycznym chorób ośrodkowego układu nerwowego. By możliwości te należycie wykorzystać trzeba spełnić trzy warunki: wybrać odpowiednie badanie, postawić radiologowi zasadne pytanie oraz umieć zinterpretować odpowiedź radiologa.

W najnowszym (2/2019) numerze Neurologii i Neurochirurgii Polskiej, dostępnym na stronie https://journals.viamedica.pl/neurologia_neurochirurgia_polska/issue/current, opublikowany został artykuł poglądowy Krzysztofa Barca i Magdaleny Kuźmy-Kozakiewicz zatytułowany „Positron emission tomography neuroimaging in neurodegenerative diseases: Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease, and amyotrophic lateral sclerosis”. Autorzy prezentują w nim kliniczne zastosowania pozytronowej tomografii emisyjnej oraz charakterystyczne dla poszczególnych jednostek klinicznych wzorce sygnału. Zapraszamy do lektury!