Nowy Prezes, Prezes Elekt oraz Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

26 Października 2017

W trakcie XXIII Zjazdu PTN funkcję Prezesa Towarzystwa objął prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek. Walne Zebranie Delegatów Towarzystwa wybrało prof. dr. hab. n. med. Konrada Rejdaka na Prezesa Elekta — funkcję Prezesa PTN obejmie on w 2020 roku.

Walne Zebranie Delegatów wybrało nowy Zarząd Główny PTN, w którego skład weszli:

 • prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek
 • prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Nowacki
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski
 • prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek
 • prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz
 • prof. dr hab. n. med. Urszula Fiszer
 • prof. dr hab. n. med. Anna Członkowska
 • dr n. med. Waldemar Brola
 • dr hab. n. med. Alina Kułakowska
 • dr hab. n. med. Sławomir Budrewicz
 • dr hab. n. med. Halina Sienkiewicza-Jarosz, prof nadzw.
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
 • dr hab. n. med. Jacek Rożniecki, prof nadzw.
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Głąbiński
 • dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski
 • dr hab. n. med. Anetta Lasek-Bal
 • dr n. med. Julieta Kozłowska-Staniczek