NiNP poleca: Terapia zaburzeń postawy w chorobie Parkinsona

21 Października 2019

Zaburzenia postawy, takie jak zespół wieży w Pizie, czy kamptokormia, są jednymi z licznych, niestety, objawów w przebiegu choroby Parkinsona , które nie poddają się łatwo terapii z zastosowaniem aktualnie dostępnych środków farmakologicznych. W najnowszym (vo.53:4) numerze Neurologii i Neurochirurgii Polskiej temu zagadnieniu poświęcone są dwa teksty.

Shinsuke Fujioka wraz z zespołem lekarzy ze szpitala w Fukuoce w Japonii przeprowadzili badanie z zastosowaniem antagonisty receptora adenozynowego, istradefylliny u pacjentów z zaburzeniami postawy w przebiegu choroby Parkinsona. W badaniu uczestniczyło zaledwie 4 pacjentów z zaburzeniami postawy, u których odstawiono agonistę receptora dopaminerginczego, a następnie włączono istradefyllinę. Autorzy obserwowali poprawę w zakresie kontroli postawy ciała u leczonych pacjentów. Należy jednak pamiętać, że jest to jedynie opis małej serii pacjentów, niespełniający kryteriów badania klinicznego. Za wcześnie, by wyciągać jakiekolwiek wnioski.

Aby czytelnik Neurologii i Neurochirurgii Polskiej miał pełniejszy pogląd na możliwości terapeutyczne w zaburzeniach postawy w chorobie Parkinsona, Redaktorzy zaprosili dr Angelę Deutschländer, by w krótkim komentarzu redakcyjnym omówiła aktualne możliwości terapeutyczne. Zapraszamy do lektury.

Źródła:

Deutschländer AB. TReatment with istradeffyline for postural abnormalities in Parkinson’s disease. Neurol Neurochir Pol 2019;53(4):239-241

S Fujioka i wsp., A new therapeutic strategy with istradeffyline for postural deformities in Parkinson’s disease. Neurol Neurochir Pol 2019;53(4):291-295