„Neurologia i Neurochirurgia Polska” poleca

5 Listopada 2018

Neurofizjologiczna ocena splotu barkowego

Uszkodzenie splotu barkowego jest częstą konsekwencją urazów. Do pełnego rozpoznania, podjęcia decyzji terapeutycznych oraz monitorowania leczenia niezbędne są badania neurofizjologiczne. Agnieszka Wiertel-Krawczuk i wsp. w swoim artykule opublikowanym w najnowszym numerze „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej” omawiają zastosowanie neurofizjologii klinicznej w diagnostyce uszkodzeń splotu barkowego. Zapraszamy do lektury:

https://www.sciencedirect.com

Migrena i astma – wzajemna relacja

Rzadko neurolog może współpracować klinicznie z pulmonologiem, wydaje się, że te dziedziny są od siebie wyjątkowo odległe. Tym bardziej warto przeczytać artykuł poglądowy M. Sayyah i wsp. poświęcony relacjom pomiędzy migreną a astmą. Artykuł dostępny jest pod adresem:

https://www.sciencedirect.com