Najnowszy stymulator rdzenia ratunkiem dla żołnierza

2 Sierpnia 2018

19 czerwca br. w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie odbyła się pierwsza w Polsce operacja wszczepienia przeciwbólowego neurostymulatora rdzeniowego najnowszej generacji — RestoreSensor® z AdaptiveStim®. Zabieg trwał 30 minut i był poprzedzony stymulacją próbną, która wykazała skuteczność tej metody leczenia.

Zespół pod kierownictwem dr Barbary Jagiełło-Bajer wszczepił stymulator 32-letniemu saperowi z Opolszczyzny, cierpiącemu od 5 lat z powodu chronicznego bólu, którego przyczyną był uraz odłamkiem podczas ćwiczeń na poligonie. Od tamtego czasu pacjent zgłaszał oporne na leczenie dolegliwości bólowe, drętwienie obu kończyn i silne bóle brzucha. Pacjent poruszał się jedynie przy pomocy kuli łokciowej z chodem utykającym na lewą kończynę dolną. Wobec wyczerpania możliwości terapeutycznych lekarze podjęli decyzję o implantacji RestoreSensor® z AdaptiveStim® — jedynego takiego na świecie stymulatora rdzenia kręgowego.

Czym jest AdaptiveStim®? Pacjent z zaimplantowanym stymulatorem typu AdaptiveStim® może mieć wykonany rezonans magnetyczny całego ciała, co jest niewątpliwie jego ogromną zaletą ułatwiająca późniejszą diagnostykę pacjenta. Stymulator RestoreSensor® z technologią AdaptiveStim® automatycznie dostosowuje amplitudę, aktywność wykorzystanych elektrod, a także szerokość impulsu i jego częstotliwość, optymalizując stymulację w zależności od pozycji ciała pacjenta i jego aktywności.

Urządzenie z technologią AdaptiveStim® z programowaniem High Density zapewnia również stymulację wysokich częstotliwości, dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Ładowalny stymulator RestoreSensor® gwarantuje nie krótszą niż 9 lat żywotność baterii, niezależnie od poziomu i wartości stymulacji, a także od liczby aktywowanych programów, których można zaprogramować aż 16.

Urządzenie jest w pełni kompatybilne z badaniem rezonansem magnetycznym 1,5T całego ciała pacjenta, niezależnie od poziomu implantacji elektrody.