Międzynarodowa Klasyfikacja Bólów Głowy — wersja III

24 Maja 2018

Komitet Klasyfikacyjny Bólów Głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (IHS, International Headache Society) opublikował w tym roku III wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-III, International Classification of Headache Disroders). Dokument ten był już od kilku lat znany, gdyż został opublikowany jako wersja beta. Autorzy wstrzymywali się z ogłoszeniem wersji ostatecznej ze względu na oczekiwaną kolejną rewizję Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób (ICD, International Classification of Diseases). Wobec odsuwania w czasie opublikowania przez Światową Organizację Zdrowia katalogu ICD-11, Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy postanowiło wydać ICHD-III w 2018 roku.

Okres, który minął od publikacji wersji beta ICHD-III pozwolił na pozytywną kliniczną weryfikację kryteriów rozpoznania niektórych bólów głowy, np. migreny z aurą.

Nowa klasyfikacja zawiera liczne zmiany. Warto zwrócić uwagę na nowe definicje następujących pierwotnych bólów głowy: pierwotnego bólu głowy związanego z kaszlem, pierwotnego bólu głowy związanego z aktywnością seksualną, pierwotnego bólu głowy związanego z wysiłkiem, pierwotnego piorunującego bólu głowy, pierwotnego kłującego bólu głowy lub bólu głowy związanego ze snem (ang. hypnic headache). Autorzy ICHD-III wdrożyli także nowe podejście do wtórnych bólów głowy — aby rozpoznać wtórny ból głowy nie trzeba wykazać, że usunięcie przyczyny prowadzi do redukcji bólu głowy. Uproszczono definicję bólu głowy z nadużywania leków (ang. medication overuse headache) — aktualnie lekarz musi stwierdzić bóle głowy występujące przez 15 dni w miesiącu, przy nadużywaniu leków trwającym przynajmniej od 3 miesięcy. Wprowadzono też nową jednostkę chorobową — ból głowy związany z zespołem odwracalnej wazokonstrykcji mózgowej.

Międzynarodowe Towarzystwo Bólów Głowy opublikował ICHD-III w czasopiśmie Cephalalgia. Publikację można bezpłatnie pobrać ze strony czasopisma: http://journals.sagepub.com/toc/cepa/38/1.

Na stronie www.neuroedu.pl będziemy publikować omówienia zmienionych kryteriów rozpoznania bólów głowy.