Metaloproteinazy i ich tkankowy inhibitor w udarze mózgu u pacjentów ze stenozą tętnic szyjnych

3 Grudnia 2018

Zwężenie tętnic szyjnych jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. Dysponujemy aktualnie możliwościami chirurgicznymi (endarterktomia) oraz endowaskularnymi (stentowanie) redukującymi to ryzyko, lecz jednocześnie nie potrafimy jednoznacznie wskazać tych pacjentów ze stenozą tętnic szyjnych, u których ryzyko udaru jest najwyższe (a zatem tych, u których zachodzi potrzeba najbardziej pilnej interwencji) oraz tych, u których występuje najwyższe ryzyko wystąpienia udaru, jako powikłania interwencji chirurgicznej oraz restenozy.

Metaloproteinazy macierzy (Matrix metalloproteinases, MMPs) oraz tkankowy inhibiotr metaloproteinazy (Tissue inhibitor of metalloproteinase, TIMP) są markerami niestabilności blaszki miażdżycowej, a ich aktywność może informować o zagrożeniu udarem w przebiegu zwężenia tętnic szyjnych.

Zapraszamy do lektury poglądowego artykułu dr Zielińskiej-Turek i wsp., poświęconego analizie dostępnych danych na temat przydatności MMPs i TIMP w ocenie ryzyka udaru niedokrwiennego w przebiegu zwężenia tętnic szyjnych. Artykuł jest dostępny na stronie czasopisma: https://www.sciencedirect.com/journal/neurologia-i-neurochirurgia-polska/vol/52/issue/5