Kolejny numer Neurologii i Neurochirurgii Polskiej dostępny on-line

5 Listopada 2018

Ukazał się kolejny, wrześniowo-październikowy, numer Neurologii i Neurochirurgii Polskiej (5/2018). W numerze znaleźć można artykuły poglądowe o znaczeniu neurofizjologii klinicznej w diagnostyce uszkodzeń splotu barkowego oraz o czynnikach predykcyjnych udaru mózgu u pacjentów leczonych stentowaniem tętnic szyjnych. Wśród artykułów oryginalnych zwracają uwagę doniesienia o wpływie rehabilitacji na wzorzec chodu w chorobie Huntingtona oraz o wynikach leczenia trombolitycznego pacjentów z udarem mózgu obciążonych niewydolnością serca.

Najnowszy numer dostępny jest na stronie Wydawcy: https://www.sciencedirect.com