I Konferencja Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN

10 Października 2018

Dnia 18 stycznia 2019 roku w Warszawie odbędzie się I Konferencja Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii PTN.

Podczas jednej z sesji zaprezentowane zostaną najlepsze polskie prace z zakresu stwardnienia rozsianego i neuroimmunologii, opublikowane w okresie ostatnich 12 miesięcy, które realizowane były w polskich ośrodkach.

Serdecznie zapraszamy autorów, którzy chcieliby przedstawić swoje prace, do zgłaszania manuskryptów drogą mailową na adres sekretarza Sekcji, dr Alicji Kalinowskiej: do dnia 30 listopada 2018 roku.