Globalne obciążenie chorobami neurologicznymi

20 Listopada 2017

W listopadowym wydaniu „The Lancet Neurology” opublikowano wyniki badania Global Burden of Disease (GBD) 2015 — to ogólnoświatowy projekt, w ramach którego zbierane są informacje o rozpowszechnieniu poszczególnych chorób oraz związanemu z nimi pogorszeniu stanu zdrowia społeczeństwa.

Obciążenie chorobami wyrażane jest poprzez wskaźnik lat życia skorygowanych niesprawnością (DALY, disability-adjusted life years), wskaźnik utraconych lat życia (YLL, years of life lost) i wskaźnik lat przeżytych z niesprawnością (YLD, years lived with disability). Choroby układu nerwowego są w skali globalnej pierwszą przyczyną niesprawności (odpowiadają za 10,2% lat skorygowanych niesprawnością) oraz drugą przyczyną zgonów na świecie. W ciągu ostatniego ćwierćwiecza odnotowano wzrost umieralności z powodu chorób układu nerwowego o 36,7%. Za fakt ten odpowiadają głównie choroby neurodegeneracyjne, przy jednoczesnym widocznym spadku umieralności z powodu udaru mózgu (zwłaszcza w krajach rozwiniętych) oraz z powodu chorób zakaźnych układu nerwowego.

Najczęstszymi chorobami neurologicznymi na świecie są bóle głowy (napięciowe bóle głowy — 1,5 miliarda pacjentów, migrena — 950 milionów pacjentów) oraz zespoły otępienne — 46 milionów pacjentów.

Z raportu Feigina i wsp. wynika, że choroby układu nerwowego są światowym wyzwaniem cywilizacyjnym, odpowiadając w znacznej części za pogorszenie zdrowia społeczeństw. W raporcie tym odzwierciedlają się także globalne tendencje demograficzne — starzenie się społeczeństw i wzrost rozpowszechnienia chorób neurologicznych związanych z wiekiem. Oznacza to, że w najbliższych dekadach neurologia będzie jedną z bardziej potrzebnych specjalizacji medycznych, zarówno w krajach zamożnych jak i rozwijających się.

Tekst artykułu jest dostępny bezpłatnie (dzięki Bill & Melinda Gates Foundation) na stronie internetowej: www.thelancet.com

Źródło: GBD 2015 Neurological Disorders Collaborator Group. Global, regional, and national burden of neurological disorders during 1990–2015: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet Neurol, 2017; 16(11): 877–897.

Opracował: dr n. med. Mariusz Siemiński