Edukacja on-line: zasoby Peripheral Nerve Society

20 Lipca 2018

Peripheral Nerve Society (PNS) to założona w 1994 roku, największa globalna organizacja naukowa skupiająca się na fizjologii i patologii obwodowego układu nerwowego, a zwłaszcza nerwów obwodowych. PNS organizuje konferencje i kursy poświęcone schorzeniom nerwów obwodowych — w ramach spotkań w grupach roboczych wytycza kierunki nowych badań, formułuje zalecenia kliniczne oraz prowadzi działalność dydaktyczną. Na stronie PNS ( www.pnsociety.com), w zakładce „Resources”, można znaleźć pozycję „Articles by PNS members”, gdzie prezentowane są artykuły poświęcone schorzeniom obwodowego układu nerwowego. Aktualnie można tam znaleźć artykuły poglądowe dotyczące między innymi neuropatii drobnych włókien, rodzinnej polineuropatii amyloidowej, czy neuropatii paraneoplastycznych. Artykuły (w języku angielskim) dostępne są za darmo, bez konieczności logowania się na stronie. Miłej lektury.