Czynniki ryzyka udaru u osób w wieku podeszłym

22 Czerwca 2018

Ze względu na starzenie się społeczeństwa pod opieką lekarzy będzie coraz więcej 80- i 90-latków. Z tego względu cenne jest gromadzenie danych charakteryzujących tę populację, pozwalających optymalnie zaplanować opiekę medyczną. Żanna Pastuszak i wsp. prezentują dane dotyczące czynników ryzyka udaru mózgu u osób w wieku powyżej 85 roku życia.

Zapraszamy do lektury>>

Zachęcamy do korzystania z edukacyjnych treści publikowanych w „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”. Artykuły w wersji anglojęzycznej są dostępne bezpłatnie na stronie czasopisma>>