Badania MRI u osób z implantowanymi systemami stymulującymi serce

5 Marca 2019

Coraz trudniej wyobrazić sobie pełną diagnostykę chorób układu nerwowego bez wykorzystania tomografii rezonansu magnetycznego. Neurolodzy są jednocześnie przekonani, że chorzy z jakimikolwiek wszczepionymi urządzeniami stymulującymi serce muszą być wykluczeni z badań MRI. Z drugiej strony populacja chorych z implantowanymi urządzeniami kardiologicznymi rośnie (ze względu na coraz szersze wskazania do implantacji, coraz wyższą wykrywalność zaburzeń rytmu oraz coraz dłuższy czas przeżycia chorych). Najczęściej są to chorzy w starszym wieku, trafiający w orbitę zainteresowań neurologa ze względu na podejrzenie choroby neurodegeneracyjnej, bądź schorzeń mózgowo-naczyniowych.

Przekonanie, że u żadnej osoby z „rozrusznikiem serca” nigdy nie wolno wykonać badania MRI mózgowia jest oparte na nie w pełni aktualnych danych. Katarzyna Gniadek-Olejniczak i wsp., w poglądowym artykule opublikowanym w ostatnim, zeszłorocznym numerze Neurologii i Neurochirurgii Polskiej, przyjmują rolę pogromców tego neuroradiologicznego mitu, opierając się na dostępnych badaniach klinicznych i prowadzonych rejestrach sprzętu kardiologicznego. Uważna lektura tego tekstu pozwoli Czytelnikowi na właściwe ocenienie ryzyka wykonania badania MRI u pacjentów z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi. Serdecznie polecamy, artykuł jest dostępny na stronie Neurologii i Neurochirurgii Polskiej. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028384317304814

Źródło: Gniadek-Olejniczak K i wsp. State-of-the-art approach towards magnetic resonance imaging of the nervous system structures in patients with cardiac implantable electronic devices . Neurol Neurochir Pol. 2018 Nov - Dec;52(6):652-656.