Aripiprazol w leczeniu zespołu Gillesa de la Tourette’a

22 Czerwca 2018

Zespół Gillesa de la Tourette’a, polegający na występowaniu ruchowych i wokalnych tików, nie jest chorobą śmiertelną ani prowadzącą do kalectwa. Przez opaczną vis comica tkwiącą w tikach wokalnych pojawiających się w nieodpowiednich momentach pacjenci z tą chorobą często prezentowani są w produkcjach popularno-rozrywkowych w kontekście komediowym. Jednak zapomina się jakie szkody (zwłaszcza społeczne i psychologiczne) przynosi ta choroba pacjentom. Jednocześnie należy pamiętać, że tiki w tym zespole są często bardzo trudne do opanowania. Z tego względu każda nowa opcja terapeutyczna w zespole Gillesa de la Tourette’a jest cenna. Piotr Janik i Natalia Szejko w swoim artykule przedstawiają zastosowania terapeutyczne aripiprazolu w zespole Gillesa de la Tourette’a.

Zapraszamy do lektury>>

Zachęcamy do korzystania z edukacyjnych treści publikowanych w „Neurologii i Neurochirurgii Polskiej”. Artykuły w wersji anglojęzycznej są dostępne bezpłatnie na stronie czasopisma>>