Aktualności

Serdecznie zapraszamy na Gdyńskie Spotkania Neurologiczne. Co nowego w diagnostyce i terapii chorób neurologicznych? III Post AES (American Epilepsy Society Meeting), które odbędą się w Gdyni w dniach 13­–14 marca 2020 roku.

Szkoła Młodych Neurologów 2020

Data: 10 Stycznia 2020

Szanowni Państwo,

w 2020 roku odbędzie się tylko jedna edycja Szkoły Młodych Neurologów. Wszystkich przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego z neurologii w 2020 r. zapraszamy do uczestnictwa w Wiosennej Szkole Młodych Neurologów, która odbędzie się w Warszawie w dniach 14-15.02.2020 r.

Rare Neurological Diseases

Data: 7 Stycznia 2020

The two European Reference Networks for Rare Neurological Diseases and Rare Neuromuscular Diseases (ERN-RND and ERN-EuroNMD) have launched a new joint educational program in collaboration with the European Academy of Neurology (EAN). The goal is to share knowledge on rare neurological, movement and neuromuscular disorders and fill the gap in the educational offer in these fields. Our target audiences are clinical specialists (neurologists and pediatric neurologists), neurology trainees and other non-medical staff involved in the care of neurology patients.

Od 1 listopada 2019 roku polski program Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący leczenia stwardnienia rozsianego (SM, sclerosis multiplex) (załącznik B29) oraz leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci SM lub pierwotnie postępującej postaci SM (załącznik B46) poszerzono o dwie nowe opcje terapeutyczne.

Wiosenna Szkoła Młodych Neurologów

Data: 25 Listopada 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w porozumieniu z Sekcją Młodych Neurologów PTN zaprasza do udziału w wiosennym spotkaniu z cyklu Szkoły Młodych Neurologów, które odbędzie się w dniach 14–15 lutego 2020 roku w Warszawie.

Choroba Devica (NMO, neuromyelitis optica), początkowo była traktowana jako wariant stwardnienia rozsianego charakteryzujący się jednoczesnym, obustronnym ostrym zapaleniem nerwów wzrokowych oraz poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego. Wraz z odkryciem jej związku z obecnością patogennych przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (aqp-4) uległa wyodrębnieniu jako pierwotna astrocytopatia, cechująca się nawracającymi epizodami zapalenia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego. W zależności od statusu immunologicznego w zakresie przeciwciał przeciwko aqp-4 pacjentów klasyfikuje się jako seropozytywnych lub seronegatywnych w ramach tak zwanego spektrum NMO.

W pierwszym kwartale 2019 roku w JAMA Neurology ukazały się wyniki dużego badania obserwacyjnego przeprowadzonego na grupie 592 pacjentów leczonych na stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis multiplex), opartego na danych z codziennej praktyki klinicznej (real-world data)

Jesienna Szkoła Młodych Neurologów

Data: 21 Października 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w Jesiennej Szkole Młodych Neurologów, która odbyła się w dniach 4–5 października w Gdańsku.

Związek pomiędzy stężeniem witaminy D a ryzykiem zachorowania na stwardnienie rozsiane jest od dawna analizowany – różnice w rozpowszechnieniu tej choroby, w zależności od oddalenia danego kraju od równika, dobitnie sugerują istnienie takiego związku. W związku z przeciwzapalnym działaniem witaminy D pojawiały się propozycje wykorzystania jej w terapii chorób autoimmunologiczych, np. w stwardnieniu rozsianym.

Pourazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego wciąż pozostaje wyzwaniem dla neurologii i neurochirurgii (a najczęściej ostatecznie dla neurorehabilitacji). Możliwości terapeutyczne, poza mechanicznym odbarczeniem rdzenia, pozostają niewielkie. Wciąż brakuje opartych na faktach zaleceń terapeutycznych, których stosowanie przynosiłoby istotną zmianę rokowania w tej grupie pacjentów