Aktualności

Specjalne wydanie "Neurokuriera"

Data: 22 Września 2017

Zachęcamy do zapoznania się z wrześniowym wydaniem "Neurokuriera" poświęconym zbliżającemu się XXIII Zjazdowi PTN.

Zachęcamy do zapisania się na kurs MDS dotyczący diagnostyki i leczenia niedowładu spastycznego u dorosłych (Diagnostics and Treatment of Spastic Paresis), który odbędzie się w dniach 12–13 października 2017 roku w Pradze.

Tworząc zawartość elektronicznych mediów Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (PTN) — serwisu neureodu.pl oraz newslettera „Neurokurier” — staramy się dobierać treści jak najbardziej interesujące lekarzy neurologów. Z prawdziwą radością odnotowaliśmy fakt znacznego wzrostu ruchu użytkowników serwisu neuroedu.pl. W porównaniu z wiosną 2016 roku w 2017 roku liczby — użytkowników serwisu oraz wejść na stronę — wzrosły ponad dwukrotnie. Prawie trzykrotnie wzrosła liczba odsłon, czyli wejść na kolejne podstrony portalu neuroedu.pl.

Choroba Huntingtona (HD, Huntington’s disease) jest postępującym schorzeniem neurodegeneracyjnym, powodowanym mutacją w genie huntingtyny (HTT). Jej efektem jest wzrost liczby powtórzeń sekwencji CAG i produkcji zmutowanego białka huntingtyny. O ile znajomość obrazu klinicznego i radiologicznego tej choroby oraz patognomonicznych nieprawidłowości genetycznych pozwala na postawienie prawidłowego rozpoznania, to wciąż brakuje obiektywnego wskaźnika rokowniczego. Jak do tej pory nie opracowano także metody pozwalającej oszacować ryzyko wystąpienia w danym okresie choroby u osoby, u której stwierdzi się obecność mutacji HTT.

Jednym z potencjalnych elementów walki z chorobą Alzheimera (AD, Alzheimer’s disease) jest prewencja i opóźnianie jej klinicznej manifestacji. Dlatego trwają prace nad identyfikacją modyfikowalnych czynników ryzyka AD. Od kilkunastu lat przybywa dowodów na istnienie związku pomiędzy zaburzeniami snu a rozwojem procesu neurodegeneracyjnego typowego dla tej choroby.

Zespół nagłej niespodziewanej śmierci w przebiegu padaczki (SUDEP, sudden unexpected death in epilepsy) jest rzadkim i wciąż niewyjaśnionym zjawiskiem. Budzi on zrozumiały (aczkolwiek niewspółmierny do danych epidemiologicznych) niepokój wśród pacjentów i opiekunów osób chorych na padaczkę. W kwietniu 2017 roku zespół ekspertów Amerykańskiej Akademii Neurologii (AAN, American Academy of Neurology) opracował i opublikował zalecenia, będące jedocześnie stanowiskiem AAN dotyczącym tego problemu. Autorzy skupili się na dwóch aspektach SUDEP: jej częstości i czynnikach prognostycznych.

Prowadzenie pojazdów mechanicznych przez osoby z deficytem neurologicznym jest poważnym problemem, jednak często zaniedbywanym klinicznie. O ile kwestia prawa jazdy osób chorujących na padaczkę istnieje w świadomości neurologów, to zdecydowanie rzadziej myślimy o tym, by poinformować pacjenta na przykład po udarze mózgu lub z zaburzeniami poznawczymi o tym, czy może prowadzić samochód. Brakuje w tej kwestii jednoznacznego stanowiska — tak środowisk medycznych, jak i urzędów nadzorujących ruch drogowy.

Jedną z częstszych przyczyn konsultacji neurologicznych jest nagła utrata przytomności — omdlenie. Mimo że jego powód najczęściej nie wiąże się z uszkodzeniem układu nerwowego, w praktyce neurologicznej przydatny jest pewien zasób wiedzy na ten temat.

Agenda XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oferuje niezwykle szeroką gamę tematów i form ich prezentacji. Aby pomóc użytkownikom portalu www.neuroedu.pl w wyborze interesujących pozycji w programie, zachęcamy do skorzystania ze ścieżek edukacyjnych dotyczących konkretnych zagadnień neurologicznych.

Lipcowe wydanie "Neurokuriera"

Data: 26 Lipca 2017

Zachęcamy do zapoznania się z nowym "Neurokurierem". Znajdą w nim Państwo wiele przydatnych informacji na temat XXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, stypendiów Europejskiej Akademii Neurologii oraz najnowszych doniesień z dziedziny neurologii.