Aktualności

Miesięcznik The Lancet Neurology tradycyjnie w styczniowym numerze z 2019 roku opublikował serię artykułów przygotowanych przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach neurologii, w których podsumowane zostały najbardziej istotne publikacje naukowe minionych 12 miesięcy.

Profesorowie Joanna Wardlaw i Philip Bath podsumowali najważniejsze fakty, jakie miały miejsce w obszarze badań nad udarem mózgu w 2018 roku.

Profesor Marie Vidailhet z paryskiej Sorbony w swoim podsumowaniu roku 2018 w obszarze zaburzeń ruchowych wskazuje na szereg odkryć dających nadzieję na wprowadzenie do codziennej praktyki leczenia modyfikującego przebieg choroby.

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodych dorosłych" z udziałem zagranicznych wykładowców, która odbędzie się dnia 29 marca 2019 roku w Warszawie.

Neurokurier — listopad 2018

Data: 13 Grudnia 2018

Zapraszamy do lektury listopadowej edycji Neurokuriera — internetowego periodyku informującego Państwa o aktualnościach związanych z działalnością oficjalnych portali internetowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Od 1 stycznia 2019 roku czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Towarzystwa Neurochirurgów Polskich będzie wydawane przez wydawnictwo Via Medica.

Badanie Global Burden of Disease to wieloośrodkowy projekt epidemiologiczny, obejmujący wszystkie kraje świata, skupiający się na problemie rozpowszechniania chorób oraz ich społecznych i ekonomicznych kosztach.

Trombektomia mechaniczna w ostrej fazie udaru mózgu staje się coraz bardziej dostępna w wielu krajach, w tym także w Polsce. Można spodziewać się, że metoda ta w najbliższych latach wejdzie do standardowego arsenału środków terapeutycznych oddziałów udarowych.

Zwężenie tętnic szyjnych jest dobrze znanym czynnikiem ryzyka wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. Dysponujemy aktualnie możliwościami chirurgicznymi (endarterktomia) oraz endowaskularnymi (stentowanie) redukującymi to ryzyko, lecz jednocześnie nie potrafimy jednoznacznie wskazać tych pacjentów ze stenozą tętnic szyjnych, u których ryzyko udaru jest najwyższe (a zatem tych, u których zachodzi potrzeba najbardziej pilnej interwencji) oraz tych, u których występuje najwyższe ryzyko wystąpienia udaru, jako powikłania interwencji chirurgicznej oraz restenozy.

23 listopada 2018 roku odbyła się konferencja prasowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podczas której eksperci zmierzyli się z odpowiedzią na pytanie „Co dalej z polską neurologią?”