Aktualności

Serdecznie zapraszamy na VI Konferencję Naukowo-Szkoleniową Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, która odbędzie się w Łodzi, w dniach 30 maja – 1 czerwca 2019 roku.

Escalard i wsp. opublikowali w majowym numerze European Journal of Neurology wyniki analizy efektów trombektomii mechanicznej u pacjentów o nieznanym momencie zachorowania. Do badania włączono chorych, u których stwierdzono objawy udaru po ponad 6 godzinach od momentu, gdy po raz ostatni widziano ich zdrowych.

Ricciardi i wsp. opublikowali w Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry wyniki badania, którego celem było wyznaczenie cech klinicznych lub odchyleń w badaniach obrazowych, które pozwoliłyby na określenie ryzyka wystąpienia zaburzeń impulsywno-kompulsywnych u pacjentów z chorobą Parkinsona.

Komitet Klasyfikacyjny Bólów Głowy Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (IHS, International Headache Society) opublikował w tym roku III wersję Międzynarodowej Klasyfikacji Bólów Głowy (ICHD-III, International Classification of Headache Disroders).

Który typ ataksji rdzeniowo-móżdżkowej powinienem podejrzewać u tego pacjenta? Jakie są kliniczne różnice pomiędzy poszczególnymi typami dystonii? Czy na podstawie tego zespołu klinicznego powinienem podejrzewać chorobę spichrzeniową?

Zachęcamy do obejrzenia relacji z z III Kongresu PTChPiIZR, który odbył się w dniach 12–14 kwietnia 2018 roku w Katowicach. Było to największe w tym roku wydarzenie skierowane do neurologów specjalizujących się w chorobach związanych z zaburzeniami ruchu.

W dniach 22–25 marca 2018 roku w Warszawie odbył się The 12th World Congress in Neurology (CONy). Zachęcamy do zapoznania się z nagraniami wideo z tego wydarzenia.

Odpowiedź Ministerstwa Zdrowia na pismo w sprawie refundacji leków dla pacjentów z rozpoznaniem stwardnienia rozsianego

Zatwierdzono nowe działania w celu uniknięcia narażenia na działanie kwasu walproinowego w okresie ciąży

Prasad i wsp. opublikowali w kwietniowym numerze European Journal of Neurology wyniki badania oceniającego skuteczność trójwymiarowej analizy obrazów tomografii rezonansu magnetycznego wrażliwego na neuromelaninę (neuromelanine-sensitive MRI). Badając fragmenty obrazów części zbitej istoty czarnej o polu powierzchni 10 mm2, naukowcy porównywali intensywność sygnału i ilorazy kontrastu (CRs, contrast ratios) w grupach pacjentów z PD i osób zdrowych.