Aktualności

Od 1 listopada 2019 polski program NFZ leczenia stwardnienia rozsianego (załącznik B29) oraz leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu, lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci SM, lub pierwotnie postępującej postaci SM (załącznik B46) poszerzono o dwie nowe opcje terapeutyczne.

Wiosenna Szkoła Młodych Neurologów

Data: 25 Listopada 2019

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w porozumieniu z Sekcją Młodych Neurologów PTN zaprasza do udziału w wiosennym spotkaniu z cyklu Szkoły Młodych Neurologów, które odbędzie się w dniach 14–15 lutego 2020 roku w Warszawie.

Choroba Devica (neuromyelitis optica, NMO), początkowo traktowana jako wariant stwardnienia rozsianego charakteryzujący się jednoczesnym, obustronnym ostrym zapaleniem nerwów wzrokowych oraz poprzecznym zapaleniem rdzenia kręgowego, wraz z odkryciem jej związku z obecnością patogennych przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (aqp-4) uległa wyodrębnieniu jako pierwotna astrocytopatia cechująca się nawracającymi epizodami zapalenia nerwów wzrokowych oraz rdzenia kręgowego. W zależności od statusu immunologicznego w zakresie przeciwciał przeciwko aqp-4, pacjentów klasyfikuje się jako seropozytywnych lub seronegatywnych w ramach tzw. spektrum NMO.

W pierwszym kwartale 2019 roku w JAMA Neurology ukazały się wyniki dużego badania obserwacyjnego na grupie 592 pacjentów leczonych na stwardnienie rozsiane (SM), opartego na danych z codziennej praktyki klinicznej (real-world data).

Jesienna Szkoła Młodych Neurologów

Data: 21 Października 2019

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy za udział w Jesiennej Szkole Młodych Neurologów, która odbyła się w dniach 4–5 października w Gdańsku.

Związek pomiędzy stężeniem witaminy D a ryzykiem zachorowania na stwardnienie rozsiane jest od dawna analizowany – różnice w rozpowszechnieniu tej choroby, w zależności od oddalenia danego kraju od równika, dobitnie sugerują istnienie takiego związku. W związku z przeciwzapalnym działaniem witaminy D pojawiały się propozycje wykorzystania jej w terapii chorób autoimmunologiczych, np. w stwardnieniu rozsianym.

Pourazowe uszkodzenie rdzenia kręgowego wciąż pozostaje wyzwaniem dla neurologii i neurochirurgii (a najczęściej ostatecznie dla neurorehabilitacji). Możliwości terapeutyczne, poza mechanicznym odbarczeniem rdzenia, pozostają niewielkie. Wciąż brakuje opartych na faktach zaleceń terapeutycznych, których stosowanie przynosiłoby istotną zmianę rokowania w tej grupie pacjentów

Zaburzenia postawy, takie jak zespół wieży w Pizie, czy kamptokormia, są jednymi z licznych, niestety, objawów w przebiegu choroby Parkinsona , które nie poddają się łatwo terapii z zastosowaniem aktualnie dostępnych środków farmakologicznych. W najnowszym (vo.53:4) numerze Neurologii i Neurochirurgii Polskiej temu zagadnieniu poświęcone są dwa teksty.

Z wielu powodów znaczenie neuroinfekcji w neurologii klinicznej w ostatnich dekadach zmalało. Pacjenci z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych najczęściej są leczeni w oddziałach chorób zakaźnych, a skuteczność i dostępność antybiotykoterapii istotnie poprawiły rokowania. Nie wolno jednak zapominać o możliwych powikłaniach tych schorzeń.

W lipcu bieżącego roku w czasopiśmie Neurology ukazał się artykuł zespołu z Mayo Clinic (Rochester, USA), w którym autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie o przyczynę progresji niepełnosprawności ruchowej w stwardnieniu rozsianym (SM). To kolejna ważna praca tego zespołu, której wyniki sugerują, że podłoże progresji w SM może stanowić krytyczna lokalizacja pojedynczych plak, a nie kumulacja uszkodzeń demielinizacyjnych w obrębie ośrodkowego układu nerwowego (OUN).