Aktualności

Miło nam poinformować, że czasopismo Neurologia i Neurochirurgia Polska zostało wpisane do rejestru czasopism i materiałów konferencji międzynarodowych opublikowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 31 lipca 2019 r. Otrzymaliśmy aż 40 punktów!


Recently, Clarivate Analytics released its 2018 InCites Journal Citation Reports™, and Elsevier’s Scopus its 2018 CiteScore™ reports. We are very pleased to share with you our ranking status. The 2018 Impact Factor (IF) for the Polish Journal of Neurology and Neurosurgery (Neurologia i Neurochirurgia Polska) is 1.006, and the 2018 CiteScore (CS) is 0.99.

Ataxia and Related Disorders

Data: 27 Czerwca 2019

The Ataxia and Related Disorders is the first course organized by the MDS-European Section to focus on ataxia. This broad and comprehensive clinical course aims to provide an update on ataxias and related disorders.

Z przyjemnością zawiadamiamy, że nowy Impact Factor naszego czasopisma Neurologia i Neurochirurgia Polska wynosi 1,006. Zachęcamy do dalszego wspierania pisma poprzez wysyłanie do nas swoich prac!

W dniach 30.05–01.06.2019 r. w Łodzi odbyła się VI Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. To cykliczne wydarzenie edukacyjne, organizowane pomiędzy kolejnymi zjazdami Towarzystwa, ma na celu zapewnienie ciągłości edukacji podyplomowej środowiska neurologicznego.

Współczesna diagnostyka obrazowa oferuje niezwykle szerokie możliwości w procesie diagnostycznym chorób ośrodkowego układu nerwowego. By możliwości te należycie wykorzystać trzeba spełnić trzy warunki: wybrać odpowiednie badanie, postawić radiologowi zasadne pytanie oraz umieć zinterpretować odpowiedź radiologa.

Witamina D a stwardnienie rozsiane

Data: 26 Czerwca 2019

O tym, że „coś jest na rzeczy” w relacjach pomiędzy ekspozycją na słońce, niedoborem witaminy D i zachorowalnością na stwardnienie rozsiane, wie każdy neurolog już od czasów studenckich. Niska ekspozycja na słońce jest wskazywana jako jeden z epidemiologicznych czynników związanych z ryzykiem wystąpienia tej choroby.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w porozumieniu z Sekcją Młodych Neurologów PTN zaprasza do udziału w spotkaniu, które nazwaliśmy Jesienną i Wiosenną Szkołą Młodych Neurologów.

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla doboru postępowania leczniczego. Rozpoznanie migreny, bólów głowy typu napięciowego oraz trójdzielno-autonomicznych bólów głowy ustalamy według kryteriów diagnostycznych Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Headache Disorders 3rd edition).

Z przyjemnością prezentujemy kolejną, piątą edycję wytycznych postępowania w udarze mózgu, opracowaną przez Grupę Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.