Aktualności

Serdecznie zapraszamy na webinar "Praktyczne aspekty leczenia ostrego udaru mózgu w czasach epidemiologicznie niepewnych", pod patronatem firmy Boehringer Ingelheim.

COVID-19 to nowa choroba, która może zająć płuca i drogi oddechowe. Jest ona wywołana przez wirusa nazywanego koronawirusem. U większości zarażonych osób choroba przyjmuje postać łagodną i kończy się wyzdrowieniem, jednakże u innych chorych przebieg może być cięższy.

Infekcja koronawirusem SARS-COV-2 u osoby bez rozpoznanej choroby autoimmunologicznej układu nerwowego może wiązać się z ryzykiem wystąpienia powikłań neurologicznych a w szczególności wystąpienia chorób autoimmunologicznych objętych programem leczenia immunoglobulinami.

Stanowisko Sekcji Chorób Naczyniowych Mózgu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego dotyczącego z dnia 18 marca 2020 r. W sytuacji zagrożenia epidemiologicznego i pandemii SARS-CoV-2 postępowanie w innych stanach zagrożenia życia, m.in. w ostrym udarze mózgu, staje się istotnym wyzwaniem klinicznym.

W listopadowym numerze NEJM z 2019 roku ukazały się wyniki badania Kapura i wsp. dotyczące leczenia stanu padaczkowego niereagującego na leczenie benzodiazepinami, z wykorzystaniem jednego z trzech leków przeciwpadaczkowych, przeprowadzonego w szpitalnych oddziałach ratunkowych w USA. W ramach badania Established Status Epilepticus Treatment Trial (ESETT) leczono stan padaczkowy łącznie u 384 pacjentów (dzieci i dorosłych). Pacjentów losowo przydzielono do grupy leczonej lewetyracetamem (145 pacjentów), fosfenytoiną (118) lub walproinianem (121). Pacjenci kwalifikowali się, jeśli byli leczeni ogólnie przyjętą odpowiednią łączną dawką benzodiazepiny. W przypadku uogólnionych napadów drgawkowych, trwających dłużej, niż pięć minut, drgawki utrzymywały się nadal lub nawróciły na oddziale ratunkowym co najmniej pięć minut po ostatniej dawce. Badanie miało charakter prospektywny, randomizowany i podwójnie zaślepiony.

Komunikat - ADAMED

Data: 18 Marca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem producenta produktu leczniczego Arechin.

Grupa ekspertów Sekcji SM i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego opracowała stanowisko na temat postępowania z chorym na stwardnienie rozsiane stosującym leczenie wpływające na naturalny przebieg choroby w przypadku pandemii koronawirusa. Ustalenia powstały w oparciu o opinie ekspertów i dane uzyskane do 14.03.2020.

Komunikat Ministra Zdrowia

Data: 16 Marca 2020

Komunikat Ministra Zdrowia dla podmiotów leczniczych realizujących umowy w rodzaju Leczenie szpitalne programy lekowe oraz Leczenie szpitalne – chemioterapia, a także dla pacjentów objętych tym leczeniem.

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zmian w przebiegu konferencji i kongresów organizowanych przez Via Medica w kontekście sytuacji związanej z wirusem COVID-19 chcielibyśmy zapewnić Państwa o ciągłym monitorowaniu poziomu bezpieczeństwa organizowanych przez nas wydarzeń oraz o wdrażaniu na bieżąco wszelkich dyspozycji mających na celu zapewnienie odpowiednich warunków, w jakich wspomniane imprezy się odbywają.

Szkoła Młodych Neurologów 2020

Data: 20 Lutego 2020

Szanowni Państwo,

w 2020 roku planowana była tylko jedna edycja Szkoły Młodych Neurologów. Wydarzenie odbyło się w dniach 14-15.02.2020 r. w Warszawie. Kolejna konferencja przygotowująca do egzaminu specjalizacyjnego z neurologii odbędzie się wiosną 2020 r.

Materiały edukacyjne dostępne są na stronie: https://www.tvmed.pl