Aktualności

Dnia 9 lutego 2019 roku odbyły się w Warszawie pierwsze warsztaty edukacyjne organizowane przez firmę Medtronic oraz Stowarzyszenie Fizjoterapeutów Choroby Parkinsona, pierwszego takiego w Polsce zrzeszającego specjalistów pracujących z pacjentami z PD.

Zespół POEMS jest występującą relatywnie rzadko kombinacją objawów (Polineuropatii, Organomegalii, Endokrynopatii, białka M, zmian Skórnych) wspólwystępujących w przebiegu procesów rozrostowych komórek plazmatycznych i nadprodukcji czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego (ang. vascular endothelial growth factor, VEGF).

Powikłania ruchowe w przebiegu terapii L-Dopą są dobrze znanym problemem w terapii choroby Parkinsona. Jedną z przyczyn pojawiania się stanu „off”, opóźniania się stanu „on” oraz braku odpowiedniej reakcji na stosowaną dawkę L-Dopy jest zaburzone wchłanianie leku z przewodu pokarmowego.

Coraz trudniej wyobrazić sobie pełną diagnostykę chorób układu nerwowego bez wykorzystania tomografii rezonansu magnetycznego. Neurolodzy są jednocześnie przekonani, że chorzy z jakimikolwiek wszczepionymi urządzeniami stymulującymi serce muszą być wykluczeni z badań MRI.

Zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego.
Tomografia rezonansu magnetycznego jest podstawowym badaniem w diagnostyce stwardnienia rozsianego. Obraz struktur mózgowia pozwala na jednoznaczne stwierdzenie rozsiania w czasie i przestrzeni, wymaganych dla postawienia diagnozy (oczywiście w odpowiednim kontekście klinicznym). Badanie rezonansu magnetycznego jest również optymalnym narzędziem do monitorowania przebiegu choroby i skuteczności terapii, poprzez ocenę ilości ognisk demielinizacyjnych oraz atrofii mózgowia.

Miesięcznik The Lancet Neurology tradycyjnie w styczniowym numerze z 2019 roku opublikował serię artykułów przygotowanych przez ekspertów w poszczególnych dziedzinach neurologii, w których podsumowane zostały najbardziej istotne publikacje naukowe minionych 12 miesięcy.

Profesorowie Joanna Wardlaw i Philip Bath podsumowali najważniejsze fakty, jakie miały miejsce w obszarze badań nad udarem mózgu w 2018 roku.

Profesor Marie Vidailhet z paryskiej Sorbony w swoim podsumowaniu roku 2018 w obszarze zaburzeń ruchowych wskazuje na szereg odkryć dających nadzieję na wprowadzenie do codziennej praktyki leczenia modyfikującego przebieg choroby.

Zapraszamy do udziału w Konferencji "Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodych dorosłych" z udziałem zagranicznych wykładowców, która odbędzie się dnia 29 marca 2019 roku w Warszawie.

Neurokurier — listopad 2018

Data: 13 Grudnia 2018

Zapraszamy do lektury listopadowej edycji Neurokuriera — internetowego periodyku informującego Państwa o aktualnościach związanych z działalnością oficjalnych portali internetowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.