Aktualności

Neurokurier 7/2018

Data: 8 Sierpnia 2018

Zachęcamy do zapoznania się z nowym wydaniem Neurokuriera. Wydania archiwalne są dostępne na stronie www.ptneuro.pl w zakładce czasopisma.

19 czerwca br. w Szpitalu Wojewódzkim im. św. Łukasza w Tarnowie odbyła się pierwsza w Polsce operacja wszczepienia przeciwbólowego neurostymulatora rdzeniowego najnowszej generacji — RestoreSensor® z AdaptiveStim®. Zabieg trwał 30 minut i był poprzedzony stymulacją próbną, która wykazała skuteczność tej metody leczenia.

Smith i wsp. prezentują w European Journal of Neurology wyniki badania oceniającego przydatność nowej skali CNS-BFS (ang. Centre for Neurological Study Bulbar Function Scale). Jest to narzędzie opierające się o informacje uzyskane od pacjenta.

Rola przetrwałego otworu owalnego (PFO, patent foramen ovale) w patogenezie udaru niedokrwiennego serca, a także znaczenie jego zamykania w profilaktyce wtórnej udaru są przedmiotem żywej dyskusji. Aktualnie przeważa opinia, że w przypadku kryptogennych udarów niedokrwiennych (czyli takich, w przypadku których nie udało się wykryć jednoznacznego czynnika etiologicznego) obecność PFO zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnego udaru.

Peripheral Nerve Society (PNS) to założona w 1994 roku, największa globalna organizacja naukowa skupiająca się na fizjologii i patologii obwodowego układu nerwowego, a zwłaszcza nerwów obwodowych.

W dniach 30.05–01.06.2019 w Łodzi odbędzie się kolejna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Jest to cykliczne wydarzenie edukacyjne, którego celem jest przedstawienie aktualnej wiedzy z zakresu neurologii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie konferencji: www.knsptn.viamedica.pl

„Neurologia i Neurochirurgia Polska” („Polish Journal of Neurology and Neurosurgery”) — oficjalne czasopismo naukowe Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów uzyskało w 2017 roku wartość CiteScore równą 0,96 punktu.

Krwawienie podpajęczynówkowe z pękniętego tętniaka jest stanem zagrożenia życia wymagającym pilnej interwencji. Neurologiczne konsekwencje krwawienia często są znacznie pogłębiane przez rozwijające się w pierwszych dobach po krwawieniu wtórne niedokrwienie tkanki mózgowej.

Sauna redukuje ryzyko udaru

Data: 22 Czerwca 2018

Międzynarodowa grupa badawcza opublikowała w „Neurology wyniki prospektywnego, trwającego 15 lat, badania oceniającego wpływ seansów w saunie na ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu.

Zespół Gillesa de la Tourette’a, polegający na występowaniu ruchowych i wokalnych tików, nie jest chorobą śmiertelną ani prowadzącą do kalectwa. Jednak zapomina się jakie szkody (zwłaszcza społeczne i psychologiczne) przynosi ta choroba pacjentom.