TIA — przemijający atak niedokrwienny: zmieniające się definicje, patogeneza, diagnostyka i postępowanie

Choroby naczyniowo-mózgowe

autor: Danuta Ryglewicz