Model kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona

Choroba Parkinsona i inne zaburzenia ruchowe

autor: Małgorzata Gałązka-Sobotka