Schorzenia nerwowo-mięśniowe u pacjentów z chorobą nowotworową — część I. Uszkodzenia nerwów obwodowych w chorobie nowotworowej

Autor: Joanna Drat-Gzubicka
Data publikacji: 08 Czerwca 2017

Nie przeprowadzono rozległych badań prospektywnych na temat uszkodzeń nerwów obwodowych u pacjentów z chorobą nowotworową. Szacuje się, że 15–20% chorych na nowotwory cierpi wskutek powikłań neurologicznych. W obwodowym układzie nerwowym występują one u ok. 10% pacjentów, a badania elektrofizjologiczne wykazują, że nawet do 30–40% [1]. Mniej niż 1% powikłań neurologicznych to zespoły paranowotworowe [2]. Najczęstszym schorzeniem nerwów obwodowych jest neuropatia czuciowa spowodowana chemioterapią. Wśród zespołów paranowotworowych dominują również neuropatia oraz zespół Lamberta-Eatona (schorzenie złącza nerwowo-mięśniowego, dotykające głównie chorych z drobnokomórkowym rakiem płuca).

Medycyna Paliatywna w Praktyce 2015; 9, 1: 1–7