Przetrwały otwór owalny, a kryptogenny udar mózgu i migrenowe bóle głowy — najnowsze wyniki badania RESPECT

Autor: Sylwia Iwańczyk, Aleksander Araszkiewicz, Marek Grygier
Data publikacji: 08 Czerwca 2017

Z ostatnich badań wynika, że przezskórne zamknięcie przetrwałego otworu owalnego (PFO) stanowi skuteczną profilaktykę powtórnego udaru kryptogennego, zwłaszcza u chorych poniżej 60. roku życia. Ta populacja może odnieść największe korzyści z zamknięcia ubytku i ona powinna być celem działania interwencyjnego. Kluczowy jest — we współpracy z neurologiem — staranny dobór pacjentów na podstawie obrazu klinicznego, anatomii PFO oraz obecności dodatkowych czynników zwiększających ryzyko powtórnego udaru. Na obecnym etapie nie ma wskazań do profilaktycznego zamykania PFO u chorych bezobjawowych, a zamykanie PFO u chorych po epizodzie TIA, ale bez zmian w badaniach obrazowych budzi kontrowersje. Nie ma także wskazań do zamykania PFO w terapii migrenowych bólów głowy.

Kardiologia Inwazyjna 2016; 11 (3): 23–27