Poszerzenie listy refundowanych leków w stwardnieniu rozsianym

9 Maja 2017

Według informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Zdrowia od 1 maja 2017 roku w ramach programu lekowego „Leczenie stwardnienia rozsianego” dostępny będzie nowy doustny lek I rzutu — teriflunomid (Aubagio).

Ponadto w przypadkach szybko postępującej choroby refundacją zostanie objęte dożylne leczenie przeciwciałem monoklonalnym — alemtuzumabem (Lemtrada).