Aktualności i wydarzenia

Jesienna Szkoła Młodych Neurologów

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w porozumieniu z Sekcją Młodych Neurologów PTN zaprasza do udziału w spotkaniu, które nazwaliśmy Jesienną i Wiosenną Szkołą Młodych Neurologów.

Wytyczne postępowania w bólach głowy – Suplement B (2019)

Prawidłowe rozpoznanie choroby jest kluczowe dla doboru postępowania leczniczego. Rozpoznanie migreny, bólów głowy typu napięciowego oraz trójdzielno-autonomicznych bólów głowy ustalamy według kryteriów diagnostycznych Międzynarodowego Towarzystwa Bólów Głowy (ICHD-3, International Classification of Headache Disorders 3rd edition).

Wytyczne postępowania w udarze mózgu – Suplement A (2019)

Z przyjemnością prezentujemy kolejną, piątą edycję wytycznych postępowania w udarze mózgu, opracowaną przez Grupę Ekspertów Sekcji Chorób Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

TEST Z NEUROLOGII

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w teście z neurologii!

NiNP poleca: Błędne podejrzenia udaru w fazie przedszpitalnej opieki nad chorym

W dobie skutecznego i dostępnego leczenia interwencyjnego niedokrwiennego udaru mózgu, którego sukces jest uzależniony od skupienia sił i środków w odpowiednim czasie i miejscu (tak, by proces diagnostyczny i leczenie przeprowadzić u właściwych pacjentów), bardzo ważna jest trafność podejrzeń udaru mózgu formułowanych w ramach opieki przedszpitalnej (w gabinecie lekarza rodzinnego lub w zespole ratownictwa medycznego).