Aktualności i wydarzenia

Charakterystyka kliniczna i radiologiczna chorych ze stwardnieniem koncentrycznym Baló

Stwardnienie koncentryczne Baló (BCS) jest rzadką chorobą demielinizacyjną o zróżnicowanym rokowaniu. Badacze dokonali retrospektywnej oceny wyników badań radiologicznych, klinicznych i patologicznych u pacjentów, których badali i leczyli w swoim ośrodku w ciągu kilkudziesięciu lat.

Głęboka stymulacja mózgu daje długotrwale korzyści w lecznieu pacjentów z chorobą Parkinsona

Głęboka stymulacja mózgu (DBS) w zakresie jądra niskowzgórzowego jest skuteczną chirurgiczną metodą leczenia zaawansowanej postaci choroby Parkinsona, jednak niepewne pozostają długotrwałe korzyści z jej zastosowania.

Spożycie flawonidów może zmniejszać ryzyko subiektywnego pogorszenia funkcji poznawczych

Uważa się, że spożywanie flawonoidów występujących w wielu roślinach może korzystnie wpływać na procesy poznawcze.

Odchylenie w badaniach histopatologicznych nerwów i mięśni zmarłych pacjentow z zakażeniem COVID-19

U pacjentów z COVID-19 opisywano powikłania nerwowo-mięśniowe, jednak nadal niejasne pozostaje, w jaki sposób wirus uszkadza nerwy i mięśnie. Dwie grupy badaczy opublikowały niedawno wyniki badań histopatologicznych nerwów i mięśni pobranych w czasie badań sekcyjnych od zmarłych pacjentów z COVID-19.

Czy można przewidzieć korzystny efekt leczenia erenumabem?

Erenumab, przeciwciało monoklonalne specyficzne dla migreny, skierowane przeciwko receptorowi peptydu związanego z genem kalcytoniny, jest skutecznym i dobrze tolerowanym leczeniem profilaktycznym migreny epizodycznej i przewlekłej.