Aktualności i wydarzenia

Ticagrelor i aspiryna w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu lub przemijającego niedokrwienia mózgu

Aktualnie dostępne możliwości leczenia ostrego, niedokrwiennego udaru mózgu o lekkim nasileniu lub przemijającego napadu niedokrwiennego (TIA) to sama aspiryna (kwas acetylosalicylowy, ASA) lub z klopidogrelem. Tikagrelor jest lekiem, który odwracalnie wiąże się i hamuje receptor P2Y12 na płytkach krwi i jest szeroko stosowany w zapobieganiu incydentom naczyniowym spowodowanym chorobą niedokrwienną serca (w Polsce zarejestrowany jako Brilique).

Wykorzystanie obrazowania zależnego od DWI w diagnostyce przemijającej niepamięci całkowitej

Przemijająca niepamięć całkowita jest odwracalnym, łagodnym i najczęściej nienawracającym zespołem klinicznym niepamięci następczej utrzymującej się do 24 godzin przy braku innych objawów neurologicznych. Etiologia i patogeneza TGA pozostaje niejasna, chociaż sugerowano kilka przyczyn, w tym niedokrwienie, napady padaczkowe, migrenę, przekrwienie żylne i zaburzenia psychiatryczne.

Mikrobiom jelitowy a czynniki ryzyka wystąpienia i markery przedobjawowej choroby Parkinsona

Kilka markerów ryzyka wystąpienia choroby Parkinsona i obecności przedklinicznej postaci tej choroby jest związanych ze składem drobnoustrojów jelitowych. Wcześniejsze badania wykazały związek między zmianami w mikrobiomie jelitowym a chorobą Parkinsona (ChP). Heinzel i wsp. podjęli się zbadania związku między składem drobnoustrojów jelitowych a markerami przedklinicznej choroby Parkinsona (markerów wskazujących na już istniejący proces neurozwyrodnieniowy) i czynnikami (markerami) ryzyka wystąpienia tej choroby, aby określić, czy zmiany mikrobiomu poprzedzają wystąpienie choroby Parkinsona i czy mają one związek z ryzykiem choroby.

Zmiany w EEG jako wczesny marker otępienia z ciałami Lewy'ego

Badacze z Holandii przeprowadzili badanie na grupie 104 pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (średni wiek ok. 68 lat) w celu z stwierdzenia, czy EEG może pomóc różnicować DLB i chorobę Alzheimera (AD) na etapie łagodnych zaburzeń poznawczych (MCI) oraz czy może pomóc przewidzieć konwersję z MCI do DLB.

Praktyczne podejście do problemu choroby istoty białej u osób dorosłych

Zespół wybitnych autorów pracy poglądowej opublikowanej w ostatnim wydaniu Neurologii i Neurochirurgii Polskiej przedstawia 5 przypadków, które stanowią kanwę do przedstawienia diagnostyki różnicowej chorób ze zmianami w istocie białej mózgu i proponuje schemat ich diagnostyki etiologicznej w oparciu o charakterystykę kliniczną, obrazową i laboratoryjną.