Aktualności i wydarzenia

Aktualne wyzwania w neurologii — postęp w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu. Sesja VI

Zapraszamy do udziału w webinarium "Aktualne wyzwania w neurologii — postęp w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu. Sesja VI", pod patronatem firmy Novartis, który odbędzie się 8 lipca 2020 r. o godz. 19:00 za pośrednictwem serwisu edukacyjnego PTN: www.neuroedu.pl.

Aktualne wyzwania w neurologii: postęp w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu. Sesja V

Zapraszamy do udziału w webinarium "Aktualne wyzwania w neurologii: postęp w diagnostyce, monitorowaniu i leczeniu. Sesja V", pod patronatem firmy Novartis, który odbędzie się w terminie 25 czerwca 2020 r. o godz. 19:00 za pośrednictwem serwisu edukacyjnego PTN www.neuroedu.pl.

Brak korzyści z leczenia antykoagulacyjnego u dializowanych pacjentów z migotaniem przedsionków

Przeprowadzone do tej pory randomizowane badania z grupą kontrolną wykazały, że zastosowanie antykoagulacji u pacjentów z migotaniem przedsionków i podwyższonym ryzykiem udaru mózgu wiąże się z mniejszą liczbą zdarzeń zatorowych. Jednak większość, jeśli nie wszystkie z tych badań, nie uwzględniały pacjentów hemodializowanych z uwagi na fakt, że pacjenci ci a priori charakteryzują się podwyższonym ryzykiem krwawienia. Dotychczas dysponowaliśmy wyłącznie danymi obserwacyjnymi dotyczącymi tej grupy pacjentów. Autorzy przeprowadzili meta-analizę 16 badań obserwacyjnych, które objęły 71 877 pacjentów z migotaniem przedsionków przewlekle hemodializowanych, biorąc pod uwagę korzyści kliniczne i ryzyko związane z zastosowaniem leczenia przeciwkrzepliwego.

Objawy neurologiczne i wyniki badań u pacjentów z ciężką postacią zakażenia SARS-COV-2

Badacze z Francji podjęli się szczegółowej charakterystyki neurologicznej 58 pacjentów kolejno przyjmowanych do dwóch oddziałów intensywnej terapii w celu leczenia zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. Wszyscy pacjenci mieli dodatni wynik testu RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 w próbce pobranej z nosogardzieli. Mediana wieku wynosiła 63 lata, siedmiu pacjentów miało w wywiadzie schorzenia neurologiczne (TIA, padaczka ogniskowa, łagodne zaburzenia poznawcze).

Drożny otwór owalny i wtórna profilaktyka udaru mózgu: aktualizacja zaleceń

W 2016 roku American Academy of Neurology (AAN) opublikowała poradnik do postępowania (ang. practice advisory) dotyczący wtórnej profilaktyki udaru mózgu u pacjentów z drożnym otworem owalnym (patent foramen ovale, PFO). W wydaniu Neurology z dnia 19 maja 2020 r. opublikowano aktualizację tych wskazówek. Tutaj przedstawiamy ich skrót.